Nie_zapomnij

Near Space Conference

Pierwsza w Polsce konferencja dotycząca Near Space. Już niedługo!

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Marta Kolibabska
info_osoba

Informacje

Marta Kolibabska

Marta Kolibabska

Radca prawny z dziewięcioletnią praktyką w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców i jednostek sektora finansów publicznych. Od kilku lat pracuje jako radca prawny w Wydziale Polityki Kosmicznej Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Reprezentuje Rzeczpospolitą Polską jako Delegat RP do dwóch gremiów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA): Rady oraz Komitetu Administracyjno- Finansowego. Delegat RP na posiedzeniach Komitetu Narodów Zjednoczonych do spraw Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej (COPUOS) oraz jego podkomitetów: Prawnego i Naukowo – Technicznego. Mediator i negocjator w Międzynarodowym Centrum Mediacji przy izbach przemysłowo- handlowych. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka aplikacji legislacyjnej organizowanej przez Prezesa Rady Ministrów. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiazywania Sporów na tymże Uniwersytecie.

Marta Kolibabska – radca prawny, mediator i negocjator.

Near Space Conference – 20/11/2021