Nie_zapomnij

Near Space Conference

Pierwsza w Polsce konferencja dotycząca Near Space. Już niedługo!

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Mariusz T. Kłoda
info_osoba

Informacje

Mariusz T. Kłoda

Asystent w Katedrze Prawa Handlowego i Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK). Członek Grupy Roboczej do spraw Polskiego Prawa Kosmicznego (Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie) oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA). Założyciel i redaktor bloga Prawo i Kosmos – Prawo Kosmiczne, konsultant audycji pod nazwą „Radio Planet i Komet” w Polskim Radio PiK, były współpracownik „Planetarium – Toruń”. Reprezentant UMK w Komitecie Technicznym 333 do spraw Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów (Polski Komitet Normalizacyjny). Komitet ten jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z ISO/TC 307 Blockchain and distributed ledger technologies oraz CEN-CLC/JTC 19 Blockchain and Distributed Ledger Technologies. Współautor raportu pod tytułem „Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych państwach” (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości) oraz autor artykułów: „Stany Zjednoczone Ameryki: przegląd projektów prawa stanowego USA dotyczących badań nad wykorzystaniem technologii blockchain w elekcjach państwowych”, „Wstęp do prawa zasobów kosmicznych”, „Reklama kosmiczna jako zagadnienie nie całkiem science fiction" i „Czy potrzebne są regulacje dotyczące nabycia własności zasobu kosmicznego w prawie polskim?”.

Near Space Conference – 20/11/2021