Nie_zapomnij

Near Space Conference

Pierwsza w Polsce konferencja dotycząca Near Space. Już niedługo!

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Mariusz T. Kłoda
speaker_info

About The Speaker

Mariusz T. Kłoda

Asystent w Katedrze Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - UMK). Absolwent prawa, administracji, podyplomowych studiów prawa bankowego i bankowości oraz Szkoły Leszka Balcerowicza. Reprezentant UMK w Komitecie Technicznym (KT) nr 333 do spraw Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów (Polski Komitet Normalizacyjny, KT nr 333 jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z ISO/TC 307 Blockchain and distributed ledger technologies oraz CEN-CLC/JTC 19 Blockchain and Distributed Ledger Technologies). Sekretarz Grupy Roboczej ds. Polskiego Prawa Kosmicznego (Centrum Studiów Kosmicznych, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA) oraz reprezentant PSPA w Radzie Uczestników Konsorcjum Naukowego Ad Astra, członek Komitetu Naukowego DroneTech World Meetings, członek Rady Naukowej czasopisma naukowego „Ad Astra. Program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym". Założyciel i redaktor bloga „Prawo i Kosmos – Prawo Kosmiczne”, konsultant audycji pod nazwą „Radio Planet i Komet” w Polskim Radio Pomorza i Kujaw, były współpracownik „Planetarium – Toruń”. Współautor raportu pod tytułem „Przegląd zastosowania technologii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych państwach” oraz „Ankieta dla profesjonalistów i przedsiębiorców polskiego sektora kosmicznego w sprawie zakresu regulacji i rozwiązań ustawy o działalności kosmicznej oraz jej wyniki”. Autor oraz współautor artykułów (m.in.): „Stany Zjednoczone Ameryki: przegląd projektów prawa stanowego USA dotyczących badań nad wykorzystaniem technologii blockchain w elekcjach państwowych”, „Regulacja górnictwa kosmicznego w polskiej ustawie o działalności kosmicznej”, „Wstęp do prawa zasobów kosmicznych”, „Reklama kosmiczna jako zagadnienie nie całkiem science fiction", „Czy potrzebne są regulacje dotyczące nabycia własności zasobu kosmicznego w prawie polskim?”.

Near Space Conference – 30/09 - 01/10/2022