Nie_zapomnij

Near Space Conference

Pierwsza w Polsce konferencja dotycząca Near Space. Już niedługo!

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Anna Fogtman
info_osoba

Informacje

Anna Fogtman

Doktor biologii, pracuje w Europejskim Centrum Astronautów (EAC), Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), gdzie zajmuje sie problemem oceny ryzyka zdrowotnego astronautów w nadchodzących misjach poza Niska Orbitę Okołoziemską (LEO). Tematyka jej badan skupia się wokół wpływu radiacji kosmicznej na człowieka, a w szczególności na biologicznym uwarunkowaniu wrażliwości na promieniowanie jonizujące. Związana z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie na urlopie naukowym) i Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, gdzie badała wpływ zmiennych czynników środowiskowych na genom i transkryptom komórek. Wieloletnia członkini pracowni Corelab, gdzie zajmowała się sekwencjonowaniem DNA i analiza danych genomicznych dla medycyny i nauk przyrodniczych. Wcześniej związana z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu "Complex Processes: Modelling, Simulation and Optimization". Absolwentka Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Near Space Conference – 20/11/2021